2015-07-02

Status Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu jest  jednostką organizacyjną Miasta Opola prowadzoną w formie jednostki budżetowej.  Utworzony został na mocy Uchwały nr XII/77/90 Miejskiej Rady narodowej w Opolu w dniu 28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu. Uchwałą nr VII/94/99 z  dnia 25 marca 1999.r Rada Miasta Opola  zmieniła nazwę Ośrodka na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.