2016-10-04

Kierownictwo Ośrodka

 • Dyrektor MOPR

Zdzisław Markiewicz tel. 77 4005951

 • Zastępca Dyrektora MOPR w Opolu -

Małgorzata Kozak tel. 77 4005951

 • Gł. Księgowy

Irena Wodecka tel. 77 4005960

 • Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr

Justyna Raj tel. 77 4005953

 • Kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego

Bogumiła Mucha tel. 77 4005965

 • Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

Małgorzata Szpulak tel. 774005971

 • Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Felicyta Kościółek tel. 77 4232701

 • Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Tamara Tymowicz tel. 774556390 wew. 2

 • Kierownik Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"

Jolanta Kowalska tel. 774556380

 • Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Barbara Leszczyńska tel. 774556390 wew. 3

 • Kierownik Klubu Integracji Społecznej

Maciej Baumert tel. 774556390 wew. 4

 • Kierownik Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych

Wiesław Witczak tel. 774556390 wew. 1

 • Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"

Edyta Solarska - Halaba tel. 77 4550037

 • Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Magda Maria"

Ingryda Bożek tel. 77 4536328

 • Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Malinka"

Katarzyna Sawicka tel. 77 4048208

 • Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Malinka" - filia "Dom nad Odrą"

Katarzyna Sawicka tel. 77 4008206

 • Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji

Monika Szkolak - Czpak tel. 77 4005993

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się