2016-10-04

Kierownictwo Ośrodka

 • Dyrektor MOPR

Zdzisław Markiewicz tel. 77 4005951

 • Zastępca Dyrektora MOPR w Opolu -

Małgorzata Kozak tel. 77 4005951

 • Gł. Księgowy

Irena Wodecka tel. 77 4005960

 • Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr

Justyna Raj tel. 77 4005953

 • Kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego

Bogumiła Mucha tel. 77 4005965

 • Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

Małgorzata Szpulak tel. 774005971

 • Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Felicyta Kościółek tel. 77 4232701

 • Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Tamara Tymowicz tel. 774556390 wew. 2

 • Kierownik Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"

Jolanta Kowalska tel. 774556380

 • Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Barbara Leszczyńska tel. 774556390 wew. 3

 • Kierownik Klubu Integracji Społecznej

Maciej Baumert tel. 774556390 wew. 4

 • Kierownik Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych

Wiesław Witczak tel. 774556390 wew. 1

 • Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"

Edyta Solarska - Halaba tel. 77 4550037

 • Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Magda Maria"

Ingryda Bożek tel. 77 4536328

 • Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Malinka"

Katarzyna Sawicka tel. 77 4048208

 • Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Malinka" - filia "Dom nad Odrą"

Katarzyna Sawicka tel. 77 4008206

 • Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji

Monika Szkolak - Czpak tel. 77 4005993